SKB ENERGY

O SPÓŁCE

SKB Energy sp. z o. o. to firma technologiczna z Grupy SKB działająca na rynku odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, magazynowania energii, stacji do ładowania samochodów elektrycznych, pomp ciepła i rozwiązań wodorowych.

WŁADZE SPÓŁKI

Michał Maćkowiak
Wiceprezes Zarządu / COO

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiów MBA na Uniwersytecie Aalto w Finlandii oraz prestiżowego programu Swedish Institute Management Programme Norhern Europe w Sztokholmie.

Współzałożyciel spółki SKB ENERGY sp. z o.o. W latach 2008-2020 pracował dla największych grup budowlanych i inżynieryjnych w Polsce, zasiadając w ich zarządach oraz radach nadzorczych. Był w nich odpowiedzialny za rynki kapitałowe oraz wdrażanie innowacji z obszaru energetyki odnawialnej, włączając w to energię ze słońca oraz wiatru, a także z obszaru technologii wodorowych i elektromobilności, jak magazyny energii i stację ładowania pojazdów elektrycznych.

W roku 2016 rozpoczął budowę pierwszego polskiego autobusu elektrycznego z bateriami w podwoziu, który w 2020 roku został sprzedany do ARP SA i funkcjonuje dzisiaj pod nazwą ARP e-Vehicles. Od 2018 pełni rolę eksperta w programie Horyzont2020. Działa aktywnie w europejskich stowarzyszeniach związanych z elektromobilnością takich jak European Battery Alliance. Wspiera start-upy z branży OZE i e-mobility z Europy i Ameryki Południowej. Jest mentorem w organizacjach międzynarodowych takich jak Solar Impulse Foundation.

Sławomir Dobosz
Wiceprezes Zarządu, założyciel pierwszej firmy, która dała początek Grupie SKB

Wizjoner, który odważnie i konsekwentnie realizuje postawione cele. Ciężką pracą skoncentrował grupę spółek, z których każda funkcjonuje dziś także niezależnie i zajmuje silne pozycje w swoich branżach. Pan Sławomir Dobosz wciąż wyznacza nowe cele i wie jak je osiągać. Potrafi dobierać współpracowników, którzy wspierają go w budowaniu silnej, niezawodnej marki. Sprawnie porusza się w realiach biznesowych, które zmieniając się na przestrzeni 30 lat stawiają wciąż nowe wyzwania ale i możliwości.
Miłośnik podroży, ciekawy świata i ludzi.

Bartłomiej Dobosz
Prokurent, kontynuator działań i współpracownik założyciela Grupy SKB

Zanim objął stanowisko Prokurenta poznawał firmę i realizowane przez nią zadania na każdym etapie prowadzonych prac. Bartłomiej Dobosz to także kreator nowych, istotnych obszarów działalności Grupy SKB. 
Jako niezależny przedsiębiorca poszukuje wciąż nowych ścieżek rozwoju dla grupy oraz poza obszarem jej działalności, ale i dla siebie. 
Prywatnie tata dwóch córek, pasjonat starych samochodów, dobrej muzyki i żeglowania.