SKB ENERGY

FARMY PV

GENERALNE WYKONAWSTWO – EPC

SKB ENERGY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania, budowy oraz uruchomienia farm fotowoltaicznych w formule „pod klucz”. Jako Generalny Wykonawca zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym.

Na zlecenie Inwestorów Prywatnych i Publicznych proponujemy kompleksową obsługę inwestycji fotowoltaicznych poprzez:

 • Wyszukanie terenów pod inwestycje
 • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania pod inwestycje
 • Wykonanie projektu wykonawczego obejmującego m.in.: dobór paneli i inwerterów, konstrukcji wsporczej, obliczenia przekrojów kabli i przewodów AC i DC, stacji transformatorowej oraz wykonanie Zamiennego Projektu Budowlanego – na bazie wykonanego już projektu wykonawczego
 • Pełny proces rozwoju projektu do uzyskania pozwolenia na budowę
 • Opracowanie raportów środowiskowych
 • Uzyskanie pozwoleń na przyłącza energetyczne
 • Wykonanie projektów energetycznych
 • Budowę pod klucz elektrowni fotowoltaicznej, w tym dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod moduły PV, ogrodzenia, bramy, modułów fotowoltaicznych, inwerterów, przyłącza kablowego do punktu przyłączenia OSD, stacji transformatorowej, wykonanie i montaż układów pomiarowo – rozliczeniowych wraz z systemem łączności i systemem zabezpieczeń – zgodnie z warunkami przyłączenia (WP)
 • Budowę przyłącza energetycznego
 • Uruchomienie instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia
 • Nadzór nad realizacją inwestycji
 • CCTV – system ochrony obiektu
 • Usługę zarządzania i serwisowania wybudowanej elektrowni

SERWIS O&M

SKB ENERGY świadczy usługi związane z utrzymaniem, eksploatacją i serwisem farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW i większych.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych inżynierów oraz współpracowników, jesteśmy w stanie zapewnić sprawne zarządzanie farmą fotowoltaiczną poprzez dedykowany Monitoring 24h/7, usuwanie problemów technicznych, przeglądy czy regularny serwis urządzeń.

EKSPLOATACJA, MONITORING I SERWIS

Utrzymanie ruchu i produkcji farmy fotowoltaicznej

Badania eksploatacyjne

Monitoring instalacji fotowoltaicznych

Kompleksowa naprawa i dokumentacja

Dojazd w ciągu 4 godzin (sieć punktów dojazdowych w Polsce)

Indywidualne rozwiązania na potrzeby klienta

Wizyty serwisowe i przeglądy sezonowe

Pielęgnacja terenów zielonych

Telefoniczne Centrum Pomocy 24/h na dobę w 7 dni w tygodniu